Rss

En skadlig arbetskultur ligger bakom Linux

Linux är ett oerhört sofistikerat operativsystem som ger dess användare enorma möjligheter att innovera och utforska nya möjligheter. Men bara för att operativsystemet självt är sofistikerat betyder det inte nödvändigtis att människorna bakom det delar samma egenskaper. De bidrag som Linux programmerare gjort till utvecklingen av operativsystemet ska inte underskattas, men den tragiska sanningen är att det finns så mycket mer de kan ha åstadkommit om det inte vorit för ett mycket allvarligt problem. Utvecklingen av Linux präglas av en skadlig och frånstötande arbetskultur som kväver stora mängder kreativt tänkande och minskar möjligheterna för operativsystemet att förbättras.

Detta problem kan bäst beskrivas som en fientlig arbetsmiljö. Från flera håll har det rapporterats att utvecklare och programmerare hos Linux behövt utsättas för klåpord, förolämpningar och utskällningar för att deras insatser och förslag inte ansetts ha varit bra nog. Detta är ett beteende som långt överskrider gränsen för konstruktiv kritik. För de arbetare som inte är hårdhudade och vana vid denna formen av kritik måste varje tillfälle att lämna över original-arbete vara skräckinjagande och ångestväckande. Igen skulle kunna klandras över att itne vilja vara en del av denna sortens arbetskultur.

Att situationen bakom kulisserna på Linux kan vara såhär allvarlig och skadlig är självfallet svårt att avgöra till hundra procent, men mycket tyder på att dess grunder ligger hos skaparen av Linux själv, Linus Torvalds. Bevisen kommer från Torvalds själv, efter att han under en konferens 2015 förklarat att “Jag är inte en trevlig person och jag bryr mig inte om dig.” I senare samtal skulle han komma att utveckla detta påstående, och beskrev det som en reflektion av hans sätt att bemöta felaktigt arbete. Han försöker alltid vara lugn och rationel, har han beskrivit, men kan ibland inte låta bli från att bli förbannad över vad han anser är amatörmässiga fel. Denna attityd till andra människors arbete har tydligen smittat av sig hos andra i företaget.

Det behövs inte särskitl utförliga förklaringar till varför en sådan arbetskultur är skadlig för företaget som en helhet. När bara de mest hårdhudade kan klara av arbetsmiljön betyder det att dussintals, om inte hundratals, potentiella arbetare som skulle gjort ett bra jobb om de inte riskerade för att bli utsatta för utskällningar överger företaget eller rentav aldrig söker ut ett nytt arbete. Det är tydligt att medarbetarna hos Linux behöver lite själviakttagelse